Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, PAN

prof. dr hab. em. Andrzej Czajowski, UWr.

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj

prof. dr hab. Paweł Rudawy, UWr.

dr hab. Pawel Turczynski, prof. UWr.

prof. dr hab. Piotr Wrzecioniarz, PWr, UPWr