Komitet Organizacyjno-Naukowy

dr hab. Bartosz Smolik (przewodniczący Komitetu)

dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. U.Wr. (dyrektor Instytutu Politologii)

dr hab. Paweł Turczyński, prof. U.Wr. (przewodniczący PTSE o. Wrocław)

Robert Lubański (przewodniczący Mars Society Polska)

Mars Society Polska

Mars Society PolskaMars Society Polska (MSP) jest niezależnym oddziałem stowarzyszenia The Mars Society, tworzącego ogólnoświatową sieć organizacji działających na rzecz badań, eksploracji i kolonizacji Marsa.

MSP od 1999 roku koncentruje się na rozwijaniu projektów badawczych oraz popularnonaukowych, m.in.:
– projekt hermetyzowanego pojazdu marsjańskiego;
– wsparcie dla pierwszych w Polsce projektów architektonicznych baz marsjańskich;
– udział w konkursie Red Rover Goes to Mars i programie sterowania łazikami SpiritOpportunity;
– misje analogowe w habitatach MDRS i FARS; symulowane misje z użyciem łazików w Austrii i Maroko wspólnie z OEWF;
– projekt naukowo-technologiczny Magma-Laser.

Jako organizator MSP odpowiadało za liczne wydarzenia o tematyce kosmicznej, w tym Mars Festiwal (2007), Europejskie Konwencje Mars Society oraz konkursy robotyczne dla uczniów ASTROBOT.
Dzięki staraniom MSP, sukcesy w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich odnosiły polskie zespoły studenckie (pierwsze miejsce zespołu MAGMA2 z Politechniki Białostockiej w University Rover Challenge w USA), a od 2014 roku odbywa się w Polsce wydarzenie European Rover Challenge, którego każda edycja gości zawodników z całego świata.
Członkowie MSP prowadzą działalność badawczą i popularyzatorską, a także są współautorami raportów, doradcami przedsięwzięć polskiego sektora kosmicznego i prelegentami na wielu konferencjach naukowych, w tym Horyzont Mars.

www.marsociety.pl

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje studia na kierunku Politologia i Zarządzanie projektami społecznymi na poziomie studiów licencjackich i magisterskich oraz Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na poziomie magisterskim. Nasi studenci mają możliwość odbywania zajęć z wykładowcami, dla których praca jest jednocześnie pasją, a których wiedza i doświadczenie jest wykorzystywane także przez administrację publiczną, biznes i organizacje pozarządowe.

W wymiarze naukowym nasi pracownicy są autorami licznych i uznanych publikacji, realizują zarówno krajowe, jak i międzynarodowe projekty badawcze. Instytut obecnie wydaje dwa czasopisma naukowe (Wrocławskie Studia Politologiczne i Polish Political Science Review) oraz prowadzi badania między innymi w sferze: stosunków międzynarodowych, myśli politycznej, teorii polityki, historii, komunikowania i mediów, marketingu politycznego, polityki społecznej oraz systemów politycznych.

Dzięki temu nasz Instytut od lat zajmuje miejsce w czołówce polskich ośrodków politologicznych. Znajduje to potwierdzenie m.in. w rankingu miesięcznika Perspektywy, gdzie plasujemy się na trzecim miejscu wśród wszystkich politologii w kraju.

Od kilku lat organizujemy konferencje i debaty o tematyce kosmicznej, w tym: Głownie obszary i podmioty polityki kosmicznej Unii Europejskiej, debatę z cyklu HORYZONT MARS pt. Czy wysyłać ludzi na Czerwona Planetę. Wśród naszych pracowników mamy specjalistów z tego obszaru. Nasi studenci mają również zajęcia na temat polityk kosmicznych.

 

www.politologia.uni.wroc.pl

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Wrocław

Polskie Towarzystwo Studiów EuropejskichPolskie Towarzystwo Studiów Europejskich, istniejące od 2012 r., powołało swój wrocławski oddział w 2014 r. Oddział ten, podobnie jak ogólnopolska struktura PTSE, skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków. Celem PTSE jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o UE i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

Wrocławski Oddział PTSE organizował i współorganizował liczne konferencje, seminaria i wykłady, a także wspierał publikacje popularyzujące tematykę europejską. Członkowie wrocławskiego oddziału PTSE wielokrotnie zostawali laureatami konkursów na tematyczne monografie i artykuły. W 2016 r. Oddział współorganizował konferencję Bezpieczeństwo europejskie – po szczycie NATO w Warszawie, w 2017 r. – międzynarodową konferencję Israeli Identities: Past, Present and Future, w 2019 r. – konferencję 20 lat Polski w NATO: aspekty polityczne, militarne i społeczne, a w 2020 r. – konferencję: Główne obszary polityki kosmicznej Unii Europejskiej. Perspektywa polityczna, instytucjonalna i programowo-technologiczna. W 2021 r Wrocławski Oddział PTSE współorganizował III Ogólnopolski Kongres Europeistyki.

www.ptse.eu