Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego. Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać mailowo na horyzont-mars@uwr.edu.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Koszarowa 3; budynek 2/3,
51-149 Wrocław
z dopiskiem na kopercie Horyzont Mars.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 września 2022 r.