Czas myśleć ponadglobalnie

HORYZONT MARS

Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji oraz zagospodarowania Układu Słonecznego.

Perspektywy: ogólnoświatowa, europejska, krajowa, dolnośląska

W niespokojnych czasach przybliżających się do nas konfliktów zbrojnych pragniemy wyjść poza ciasne ziemskie opłotki. Wierzymy, iż pokojowa eksploracja oraz zagospodarowanie Układu Słonecznego będą również sprzyjać niemilitarnym rozwiązaniom na Ziemi, przyspieszą rozwój nauki i techniki, zmniejszą często szkodliwą eksploatację naszej planety oraz niszczenie jej klimatu. W działaniach tych istotną role odegra Księżyc, ale przede wszystkim Mars jako etap zwrotny w otwarciu zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego. Przed nami zarysowuje się zatem motyw przewodni cyklu HORYZONT MARS.

Naszą ambicją jest multidyscyplinarność oraz interdyscyplinarność, a w przyszłości umiędzynarodowienie konferencji, stanowiącej forum wymiany myśli dla ekspertów różnych specjalizacji i branż, również tych dopiero od niedawna kojarzonych z sektorem kosmicznym.

Rytm kolejnych spotkań wyznaczany jest przez występujące co dwa lata okna startowe Ziemia-Mars.

FOTORELACJA

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY