Główne wątki konferencji: 

1.Space sustainability – zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej. Wymiar techniczny, prawny, polityczny, ekonomiczny.

2.Prawne formy ochrony środowiska kosmicznego i ochrony przyrody i klimatu Ziemi. Podobieństwa, różnice, współzależności.

3. Astropolityka – wymiar polityczny i geopolityczny kosmosu w przededniu powrotu ludzi na Księżyc.

4. Europejskie ambicje i działania na rzecz: ochrony środowiska naturalnego na Ziemi, „zrównoważonego kosmosu”, a także szerszej aktywności w przestrzeni kosmicznej.

5. Eksploatacja surowców pozaziemskich jako nowa gałąź ziemskiej ekonomii w dobie transformacji energetycznej.

6.Space security i space safety w obliczu nowej zimnej wojny.

7.Księżyc i Mars jako generatory technologii ekologicznych przydatnych na Ziemi.

8. Innowacje społeczno-polityczne i ekonomiczne.

Czas myśleć ponadglobalnie

HORYZONT MARS

Środowisko kosmiczne i naturalne środowisko Ziemi. Ochrona, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i współzależność.

Perspektywy: ogólnoświatowa, europejska, krajowa, dolnośląska

W niespokojnych czasach przybliżających się do nas konfliktów zbrojnych pragniemy wyjść poza ciasne ziemskie opłotki. Wierzymy, iż pokojowa eksploracja oraz zagospodarowanie Układu Słonecznego będą również sprzyjać niemilitarnym rozwiązaniom na Ziemi, przyspieszą rozwój nauki i techniki, zmniejszą często szkodliwą eksploatację naszej planety oraz niszczenie jej klimatu. W działaniach tych istotną role odegra Księżyc, ale przede wszystkim Mars jako etap zwrotny w otwarciu zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego. Przed nami zarysowuje się zatem motyw przewodni cyklu HORYZONT MARS. Staramy się jednak nie zapominać o innych zakątkach i aspektach Układu Słonecznego, a także samej kondycji środowiska kosmicznego, w którym człowiek coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność.

Naszą ambicją jest multidyscyplinarność oraz interdyscyplinarność, a w przyszłości umiędzynarodowienie konferencji, stanowiącej forum wymiany myśli dla ekspertów różnych specjalizacji i branż, również tych dopiero od niedawna kojarzonych z sektorem kosmicznym.

Rytm kolejnych spotkań wyznaczany jest przez występujące co dwa lata okna startowe Ziemia-Mars.

FOTORELACJA Z EDYCJI 2022

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY