Zapraszamy na multidyscyplinarną konferencję naukową z cyklu:

HORYZONT MARS

pt.
Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji oraz zagospodarowania Układu Słonecznego.
Perspektywy: ogólnoświatowa, europejska, krajowa, dolnośląska
26-27 października 2022 r. (środa-czwartek)

Gościem specjalnym będzie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna, a także specjaliści z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej, przedstawiciele biznesu.

Konferencja ma na celu wskazanie perspektyw eksploracji oraz zagospodarowania obydwu tytułowych ciał niebieskich w konfrontacji z wiążącymi się z tym problemami technicznymi, politycznymi, prawnymi, biologicznymi oraz szeregiem innych, w przypadku których korelacje są bardziej skomplikowane (patrz pismo przewodnie). Mamy nadzieję, iż konferencja stanie się zachętą do sięgnięcia do nowych obszarów badawczych i współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin.

Miejsce konferencji

Wrocław
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3; budynek 2/3, Aula B.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi: 500 zł.

W ramach opłaty zapewniamy:

  • materiały konferencyjne,
  • bufet kawowy,
  • 2 obiady,
  • uroczystą kolację pierwszego dnia,
  • certyfikat uczestnictwa.

Pomagamy w uzyskaniu zniżki za hotel w pobliżu miejsca konferencji.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na poniższy rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego:
09 1090 2503 0000 0001 1110 6022

W rubryce Nazwa odbiorcy (lub analogicznej) należy wpisać: Uniwersytet Wrocławski
W rubryce tytułem koniecznie: Horyzont Mars 7003-0326-22 imię i nazwisko prelegenta(tki)/uczestnika(czki)

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.09.2022 r.
Akceptacja referatów do: 30.09.2022 r.
Termin wnoszenia opłat: 07.10.2022 r.

Organizatorzy

Mars Society Polska

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Wrocław

 

Komitet Organizacyjno-Naukowy

dr hab. Bartosz Smolik (przewodniczący Komitetu)

dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. U.Wr. (dyrektor Instytutu Politologii)

dr hab. Paweł Turczyński, prof. U.Wr. (przewodniczący PTSE o. Wrocław)

Robert Lubański (przewodniczący Mars Society Polska)

Kontakt

horyzont-mars@uwr.edu.pl

Do pobrania