DZIEŃ 1
ul. Koszarowa 3, Aule B i C

08:45 – 09:45 Rejestracja
09:45 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji
10:00 – 11:30 Panel astronautyczno-techniczny w formie debaty
„Człowiek i technika od Srebrnego Globu do Czerwonej Planety”
Grzegorz Wrochna
(POLSA)
Anna Fogtman
(ESA)
Agata Kołodziejczyk
(AGH)
Piotr Orleański
(CBK PAN)
Krzysztof Fijak
(SatRev)
Andrzej Kotarski
(MSP)
prowadzący
11:45 – 13:30 Panel geologiczno-górniczy
„Surowce naturalne poza Ziemią oraz ich potencjalna eksploatacja”

Organizacja i prowadzenie: Jakub Ciążela, Instytut Nauk Geologicznych PAN

Jakub Ciążela (PAN)

Wprowadzenie do panelu: Mars, Księżyc i asteroidy jako filary górnictwa kosmicznego

Karol Seweryn (CBK PAN)

Wpływ środowiska na systemy eksploracji i eksploatacji powierzchni Księżyca

Gordon Wasilewski (Astronika)

Zrównoważona obecność na Księżycu dzięki wykorzystaniu zasobów kosmicznych

Marta Ciążela (ING PAN)

Analog marsjański do poszukiwania złóż metali przy użyciu teledetekcji: obszar górniczy Rio Tinto w Hiszpanii

Maciej Fitt (ING PAN)

Petrografia minerałów rudnych w meteorytach marsjańskich: MIL 03346, NWA 5219 i NWA 13367

Anna Łosiak (ING PAN)

Skład chemiczny ciał niebieskich

13:30 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 16:00 Panel techniczno-ekonomiczny
„Bezpieczeństwo, kondycja psychofizyczna astronautów i ekonomika lotów kosmicznych”

Organizacja i prowadzenie: Krzysztof Lewandowski (PWr)

Krzysztof Lewandowski (PWr)

Zagrożenia ludzkiego życia związane z lotem i pobytem na planecie Mars

Agnieszka Elwertowska (MSP)

Ochrona astronautek przed promieniowaniem w czasie misji kosmicznych. Zarys zagadnienia

Magdalena Filcek (VINCI POWER NAP®

VINCI POWER NAP® – innowacyjny system do redukcji stresu oraz regeneracji psychofizycznej

Tadeusz Kolbuch (CPU ZETO)

Apollo, SLS, Artemis, Perseverance. Koszty wybranych projektów NASA

Bartosz Smolik (UWr)

Dlaczego i za co polecimy na Marsa? Problem przyszłych decyzji politycznych o podjęciu ryzyka i finansowania misji na Marsa

16:15 – 18:00 Panel politologiczno-europeistyczny
„Polityczne i aksjologiczne konsekwencje wykorzystania przestrzeni kosmicznej”

Organizacja i prowadzenie: Piotr Grabowiec, Katedra Europeistyki Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Alberska (UWr)

Wyścig kosmiczny – odsłona pierwsza

Agnieszka Zaręba (KUL)

Rywalizacja amerykańsko-chińska w kontekście „podboju” ciemnej strony Księżyca

Anna Szachoń-Pszenny (KUL)

Technologie kosmiczne w ochronie i bezpieczeństwie granic UE

Konrad Szocik (WSIiZ Rzeszów)

Wybrane problemy etyczne i bioetyczne wokół eksploracji kosmosu w świetle feminizmu

Piotr Grabowiec (UWr)

Autoewolucja człowieka jako transhumanistyczna idea biopolityki kresu

19:00 Kolacja w innym lokalu

DZIEŃ 2 

ul. Koszarowa 3, Aula B

09:45 – 11:15 Panel prawniczo-politologiczny
„Jak daleko sięgają państwo, prawo i ekonomia?”

Organizacja i prowadzenie: Paweł Turczyński, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Wrocław

Kamil Muzyka (INP PAN)

Obiekty kosmiczne, jako przedłużenie działalności państwa poza Ziemią

Maciej Cesarz (UWr)

Główne wyzwania wynikające z kolonizacji Marsa i innych ciał niebieskich. Przypadek Unii Europejskiej

Artur Ławniczak (UWr)

Ustrojowopolityczne aspekty kolonizacji Kosmosu

Jakub Szlachetko (UG)

 Koncesja czy zezwolenie? W poszukiwaniu optymalnej formy reglamentacji działalności kosmicznej

Paweł Turczyński (UWr)

Miejsce UE w wyścigu o eksplorację przestrzeni kosmicznej

11:30 – 13:00 Panel politologiczny w formie debaty
„Kosmiczne wojaże, a ziemskie granty i stypendia”
Organizacja i prowadzenie: Bartosz Smolik, Instytut Politologii
Uczestnicy: 
Leszek Kwieciński (UWr),
Paweł Nowakowski (UWr),
Irma Słomczyńska (UMCS), 
Przemysław Żukiewicz (UWr).
13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 14:15 Zakończenie konferencji